جشن پایان سال مرکز رشد مدیریت و علوم انسانی با حضور دکتر احمدرضا فقیه خراسانی معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد، جمعی از مدیران و پرسنل پارک و مدیران عامل شرکت های مستقر، برگزار شد.

در این جمع صمیمی احمدرضا فقیه خراسانی با تبریک سال جدید و آرزوی سالی با موفقیت های بیشتر برای این مرکز از تلاش­های همه مدیران عامل شرکتهای مستقر در این مرکز در یکسال گذشته تشکر کرد. وی موفقیت این مرکز را در گرو توفیق و رشد و بالندگی شرکتهای آن دانست. در این جشن تقی فرهنگ نیا مدیر دفتر هماهنگی مراکز رشد ، محمد قویدل مدیر روابط بین الملل، محمدرضا حسینی مدیر خدمات فنی و تخصصی و سید محمد خامسی رئیس حوزه ریاست پارک نیز حضور داشتند.

گفتنی است جشن پایان سال مرکز مدیریت و علوم انسانی به همت علی اکبر قیومی، مدیر این مرکز برگزار شد.

  • ۲۶ اسفند, ۱۳۹۳