پورسراجیان در کمیته علمی پژوهشی عنوان کرد؛

داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد در کمیته علمی پژوهشی، با اشاره به اهمیت وجود آمار و اطلاعات صحیح برای تصمیم گیری­ های حوزه علم و فناوری گفت: تاکنون بسته به شرایط و سلایق از وجوه مختلف در خصوص تاثیرگذاری پارک ها در توسعه منطقه ای سخن به میان آمده اما، واقعیت این است که تنها یک نظام جامع آماری می تواند حقیقت تاثیر پارک ها را در توسعه منطقه ای به نمایش بگذارد.

به گزارش پارک علم و فناوری یزد، وی افزود: استخراج شاخص های واقعی و اینکه بدانیم پاسخ به چه سوالاتی در این حوزه حائز اهمیت است مهمترین بخش در تدوین چنین نظامی به شمار می رود.

وی تدوین چنین نظام جامعی را یک ضرورت برای حال حاضر پارک ها دانست و گفت: زمانی که بر سر اقلام آماری و سوالاتی که باید به آن پاسخ داد به یک توافق منطقی رسیدیم اطلاعاتی تولید خواهد شد که می تواند مبنای تصمیم سازی و تصمیم گیری موثر در حوزه علم و فناوری قرار گیرد.

وی نمود تاثیر پارک ها را در مناسبات اقتصادی منطقه از مهمتربن مسائل امروز پارک ها دانست و ابراز امیدواری کرد: در قالب یک کار پژوهشی این شاخص ها استخراج و نظام جامع آماری پارک ها طراحی و تدوین شود.