طی برگزاری مراسم روز صنعت و معدن انجام شد

به گزارش روابط عمومی پارک، متن این نامه بدین شرح است:

  • ۱۷ تیر, ۱۳۹۲