با هدف ارتقاء دانش رباتیک

گفتنی است مساعدت در برگزاری دوره های آموزشی رباتیک در مدارس استثنایی، برگزاری کلاسهای آموزشی، کارگاه ها و همایشهایی با همکاری اداره آموزش و پرورش استثنایی برای مدارس سطح استان، همچنین ارائه خدمات مشاوره ای به آنان و بسیاری موارد دیگر از اهم تهدات شرکت پارسان الکترونیک است.

  • ۱۸ تیر, ۱۳۹۱