به گفته رئیس پارک علم و فناوری یزد، منطقه ویژه علم و فناوری یزد هفته گذشته در کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی پارک، دکتر داریوش پورسراجیان با اعلام این خبر افزود: طرح مطالعات ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری یزد از سال 85 و به پیشنهاد پارک علم و فناوری یزد با مصوبه هیأت وزیران شروع و با همت مجموعه کارشناسان و مشاوران خبره این پارک پیگیری گردید. این طرح نهایتاً با همکاری و حمایت استانداری محترم یزد مراحل نهائی مراحل تصویب و اجرا را می‌گذراند.

وی در ادامه هدف اصلی ایجاد این کریدور را تبدیل نمودن استان به یک منطقه ویژه علم و فناوری از طریق هم پیوندی و هم افزایی بین عناصر اصلی توسعه علم و فناوری و مدیریت یکپارچه و هدفمند در این راستا عنوان کرد.

لازم به ذکر است مناطق ویژه علم و فناوری، منظومه‌ای از امکانات علمی، صنعتی، تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، زیرساختها و محیطهای ارتباطی، نهادها و مؤسسات، افراد و اطلاعات هستند که با تکیه بر خلاقیتها و نوآور‌یها در یک گستره‌ جغرافیایی و براساس یک نظام مدون و هم‌پیوند با اهداف و راهکارهای معین هماهنگ شده و با جذب فرصتها و سرمایههای علمی، اقتصادی، انسانی، ملی، منطقهای و بین‌المللی و اشتراک منافع همه طرحهای ذینفع و هم‌افزایی بین سازمانها، مراکز و مؤسسات حاضر در منطقه، سبب ارتقاء نوآوری و در نتیجه توسعه تولید، ثروت، رفاه ملی و ایجاد جامعه داناییمحور میشوند.

  • ۳۰ شهریور, ۱۳۹۳