به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، مهندس حسین رحیمی افزود: در این راستا پس از انجام مطالعات امکان سنجی و تطبیقی، کلیه مطالعات جهت تصویب به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ارسال و خوشبختانه در هشتادو پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 28/04/1391 با حضور ریاست محترم پارک علم و فناوری یزد، مدیر کل محترم فناوری اطلاعات استان یزد، اعضاء کمیته کارشناسی طرح و اعضاء کمیسیون دائمی شورای (عتف) مورد تصویب قرار گرفت.

مسئول راه اندازی منطقه ویژه علم و فناوری یزد گفت: مناطق ویژه علم و فناوری منظومه ای از امکانات علمی، صنعتی، تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، زیرساختها و محیط های ارتباطی، نهادها و موسسات، افراد و اطلاعات هستندکه با تکیه بر خلاقیتها و نوآوری ها در یک گستره جغرافیایی و بر اساس یک نظام مدون و هم پیوند با اهداف و راهکارهای معین هماهنگ شده و با جذب فرصت ها و سرمایه های علمی، اقتصادی، انسانی، ملی، منطقه ای و بین المللی و اشتراک منافع همه طرفهای ذی نفع و هم افزایی بین سازمانها، مراکز و موسسات حاضر در منطقه، سبب ارتقای فناوری و در نتیجه توسعه تولید، ثروت، رفاه ملی و ایجاد جامعه دانایی محور می شوند.

به گفته رحیمی، این مصوبه زمینه را برای تکمیل مطالعات تفصیلی و همچنین تشکیل سازمان عامل استقرار منطقه ویژه مهیا خواهد نمود.

  • ۳ مرداد, ۱۳۹۱