به گزارش روابط عمومی و به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر مجید متقی طلب دبا اشاره به برگزاری نشست پارکهای علم وفناوری کشورهای اسلامی افزود: در این نشست که با حضور نمایندگان پارکهای فناوری داخلی و خارجی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، علاوه بر برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان “نقش پارکهای علم و فناوری در توسعه دانش بنیان” در خصوص اساسنامه شبکه پارکهای علم و فناوری کشورهای اسلامی بحث و گفتگو شد.

رئیس پارک علم و فناوی گیلان در این باره توضیح داد: پس از ایجاد دبیرخانه شبکه پارکهای علم و فناوری کشورهای اسلامی در پارک گیلان ناگزیر بودیم چگونگی ایجاد و عملکرد مربوط به این شبکه را در قالب اساسنامه ای تعریف کنیم که در این راستا اساسنامه این شبکه را قبلا تدوین و به اعضای شبکه ارسال کردیم.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مطرح شده در این نشست بررسی اساسنامه شبکه پارکهای علم و فناوری کشورهای اسلامی بود، ادامه داد: این اساسنامه پس از بررسی، تصویب و پارک علم و فناوری گیلان به عنوان دبیر خانه دایمی پارکهای علم و فناوری جهان اسلامی معرفی شد.
متقی طلب با اشاره به جزئیات این اساسنامه خاطرنشان کرد: در این اساسنامه علاوه بر این چگونگی ساختار تشکیلاتی، موضوعات مالی، حق عضویت، چگونگی عضوگیری و سایر مسایل در این اساسنامه آورده شده است و با تصویب آن بیانیه ای صادر و در آن بر اهمیت ایجاد این شبکه و ضرورت به تبادل علم و فناوری میان کشورهای اسلامی تاکید شد. وی راه اندازی فن بازارهای کشورهای اسلامی، ایجاد صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر، امکان فعالیت میان شرکتهای فناور کشورهای اسلامی و امکان استقرار متقابل آنها در پارکهای فناور را از دیگر موضوعات مطرح شده در این بیانیه ذکر کرد.

نحوه عضو گیری شبکه پارکهای فناوری

رئیس پارک علم و فناوری گیلان شرط عضوگیری در شبکه پارکهای علم و فناوری کشورهای اسلامی را “اسلامی بودن” این کشورها دانست و اضافه کرد: کشورهای غیر اسلامی به عنوان ناظر می توانند به عضویت این شبکه درآیند.
وی به بیان نحوه عضوگیری در این شبکه پرداخت و اظهار داشت: بر اساس ضوابط شروع عضوگیری باید با حضور 5 کشور باشد که در فاز اول 9 کشور اسلامی عضو این شبکه شدند که شامل کشورهای مالزی، سنگال، پاکستان، تونس، نیجریه، تانزانیا، سوریه، ترکیه، اندونزی می شود.
  • ۱۸ شهریور, ۱۳۹۱