محمدحسن عصاره در گفتگوی اختصاصی با روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، ضرورت ایجاد و دستاوردهای ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی را تشریح کرد.
محمدحسن عصاره در این گفتگو اظهار داشت: ماهیت صنعت گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، ماهیت زنجیره ای است که حلقه های متعددی باید دست به دست هم بدهند تا به اهداف خود در این زمینه برسیم به همین منظور ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی به عنوان مرکز هماهنگی در جهت افزایش تعاملات بین دستگاه ها و وزارت خانه های مختلف همچنین بخش خصوصی و دولتی در سال 1387 شروع به فعالیت کرد.
وی افزود: پیش از راه اندازی این ستاد، کشور ایران در حوزه گیاهان دارویی به دلیل فروش خام از لحاظ اقتصادی بهره کمی می برد در حالیکه این مواد اولیه دارای ارزش افزوده بسیار زیادی هستند.
وی با اشاره به تولید زعفران و فروش خام آن به کشورهای دیگر اظهارکرد: صادرات زعفران در حدود 400 میلیون دلار برای کشور صرفه اقتصادی دارد در حالی که مطالعات نشان داده است زعفران در خارج از کشور در صنایع مواد غذایی و در طعم و رنگ و داروسازی مورد استفاده قرار می گیرد و عددی معادل 2/8 میلیارد دلار برای کشورهای دیگر ارزش افزوده ایجاد می کند.
وی تصریح کرد: همچنین در ایران در حدود 2300 گونه گیاه دارویی شناسایی شده است که هرکدام از این گونه ها می توانند صنایع مختلفی چون صنایع غذایی، صنایع اسانس، آرایشی و بهداشتی، شیرین کننده ها، حشره کش و آفت کش ها و مواد شوینده ارزش افزوده ایجاد کنند به شرط اینکه ما بین کشت وصنعت، کشت و بازار، صنعت و دانشگاه و صنعت و بازار ارتباط سازنده برقرار شود.
عصاره خاطر نشان کرد: اگر تمام این زنجیره ها با هم در ارتباط باشند، رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و رشد صادراتی برای کشور در پی خواهد داشت.
وی تدوین سند راهبرد ملی گیاهان دارویی و تصویب آن توسط شورای انقلاب فرهنگی کشور را از دستاوردها و اقدامات ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی نام برد و گفت: با تدوین این سند، نقشه راه توسعه گیاهان دارویی نیز ترسیم شد و تمام دستگاه های ذی ربط و وزارتخانه های مرتبط موظف به اجرای وظایف خود در راستای اجرای این نقشه شدند.
محمدحسن عصاره در پایان افزایش تعداد داروهای گیاهی از 134 گونه به 1700 گونه در فهرست وزارت بهداشت و درمان، ایجاد دانشکده های طب سنتی، ایجاد شبکه های آزمایشگاهی و توسعه صادرات محصولات دانش بنیان را از دیگر دستاوردهای این ستاد برشمرد.

  • ۲۳ مهر, ۱۳۹۶