طرح مستندسازی تجارب فنی، سازه ای و مدیریتی ده قنات استان یزد در مرکز توسعه فناوری آب تدوین شد. در قالب این طرح ضمن تصویرنگاری کامل از قنوات، اطلاعات تفصیلی جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و مدیریتی قنوات منتخب جمع آوری و مستندسازی خواهد گردید.

به گفته علی اکبر قیومی، مدیر مرکز توسعه فناوری وابسته به پارک علم و فناوری یزد این طرح که برای تأیید و تدارک مقدمات اجرایی شدن به استانداری یزد ارسال شده است، هدف نهایی کمک به معرفی بهتر و بیشتر توانمندی های فناوری قنات به جامعه امروز را دنبال می‌کند.
به گفته وی قنوات علی‌رغم تمامی موانع و محدودیت ها هنوز زنده اند و حدود 20 درصد آب کشاورزی در استان کم آبی چون یزد را تأمین می‌کنند. قنوات منبعی بی پایان و بزرگ از دانش بومی مدیریت بهینه آب بوده که طی هزاران سال، کویر مرکزی ایران را زنده و سرسبز نگاه داشته اند و مستندسازی این تجارب می‌تواند به کنترل معضلات جدی کنونی مدیریت مصرف آب در کشور نیز کمک کند.

قیومی با اشاره به گستره اجرایی استانی این طرح افزود: در هر شهرستان یکی از قنوات زنده و فعال در گام نخست برای انجام مستندسازی انتخاب گردیده و با استقرار تیم فنی و اجرایی پروژه در محل، اطلاعات شفاهی از کشاورزان، میراب ها و مقنیان و دیگر متولیان جمع آوری، مکتوب و مستند خواهد شد.

وی با اشاره به نام و آوازه یزد در حوزه قنات در سطح ملی و بین‌المللی و سابقه فعالیت مرکز بین المللی قنات در یزد، اظهار داشت: در گذشته تجارب ارزنده ای از مستند سازی تفصیلی در سطح کشور و استان یزد وجود داشته است و ما نیز در طرح کنونی بیشتر از منظر تبلیغی و ترویجی این موضوع را دنبال می‌کنیم.

مدیر مرکز توسعه فناوری آب اظهار امیدواری نمود: با همکاری و همراهی جدی استانداری یزد، شاهد اجرایی شدن هرچه سریعتر این طرح و انعکاس و انتشار نتایج آن در میان علاقمندان باشیم.

  • ۲۷ خرداد, ۱۳۹۵