در دومین روز کارگاه آموزشی “ایده‌پردازی تا نوآوری”، ۱۲ اسفند ۹۹، محمدمهدی لطفی، رئیس پارک یزد رقبا و برنامه بازار را تشریح و شرکت کنندگان در قالب تیم‌هایی، ایده‌های خود را ارائه نمودند.
شروط لازم و کافی برای یک کسب و کار، دام های موجود در شناسایی مشتریان، بازار هدف، ارزش پیشنهادی، شایسته محوری و موقعیت رقابتی از جمله مباحث مطرح شده در این کارگاه آموزشی بود.
همچنین در پایان روز دوم، شرکت کنندگان توسط محمدرضا حسینی، مسئول دفتر مالکیت فکری و انتقال تکنولوژی پارک علم و فناوری یزد با روند ثبت اختراع آشنا شده و سوالات خود را در این زمینه مطرح کردند‌.
گفتنی است، کارگاه آموزشی ایده‌پردازی تا نوآوری به همت مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد به مدت چهار روز در محل مرکز فناوری اقبال برگزار می شود.