در پنجمین نشست مجمع نمایندگان با رئیس پارک تاکید شد:

پنجمین نشست مشترک نمایندگان موسسات و رئیس پارک برگزار شد.این نشست به منظور ارائه گزارش عملکرد نمایندگان و مباحثی پیرامون مسائل موجود و راهکارهای پیشنهادی در خصوص آن، با حضور نمایندگان موسسات و رئیس پارک در 11 شهریور ماه سال جاری در محل دفتر دکتر پورسراجیان برگزار شد.

داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد با اشاره به جلسه سالیانه روسای پارکهای علم و فناوری با وزیر علوم تحقیقات و فناوری، به مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و اظهار داشت: پارک علم و فناوری یزد در این نشست موضوعاتی مانند عدم تخصیص منابع مالی متناسب با فعالیت پارکهای علم و فناوری، عدم توجه به وضعیت استخدامی نیروهای ستادی پارک ها و فعالیتهای موازی با پارکهای علم و فناوری و عدم اجرای دقیق و پیاده سازی قوانین مرتبط با ماده 9 قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان را مطرح کرد.

وی افزود: مهمترین پیشنهادی که در این جلسه با توجه به خواسته های نمایندگان شرکتهای مستقر و جهت پیشبرد اهداف پارک ارائه کردیم، ایجاد یک جامع آماری برای ارائه گزارش صادرات فناوری پارکها و مراکز رشد بود که البته خروجی آن سندی است از اثرگذاری پارکها در مناسبت های منطقه ای را نشان خواهد داد.

وی با اشاره به اهمیت ارائه اطلاعات شرکتهای مستقر در پارک در قالب یک طرح جامع آماری، از نمایندگان شرکتها خواست تا در جلسات خود با موسسات بر اهمیت این مساله تاکید نمایند. چرا که ارائه فاخر دستاوردها در برندسازی برای پارک و به تبع آن ارتقای جایگاه شرکت های آن بسیار موثر است.

پورسراجیان افزود: شرکتهای مستقر در پارک باید بدانند ارائه صحیح و کامل گزارشات و اطلاعات خود در نهایت برای خود آنها مفید خواهد بود.

وی با بیان اینکه درمورد مسئله مالیات دو رویکرد اصلی وجود دارد گفت: یکی از رویکردها این است که پارک در این مورد دخالتی نکرده و موسسات به شیوه سنتی مالیات خود را پرداخت کنند و رویکرد دوم این است که شرکتها با شفاف سازی فعالیتهای خود، راه را برای دخالت و حمایت پارک باز بگذارند.

در ادامه این نشست،علیرضا فرخ نیا یکی از نمایندگان شرکتها با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسات، از ریاست پارک علم و فناوری یزد خواست تا در یک نشست عمومی با مدیران عامل موسسات مستقر در پارک شخصا اهمیت ارائه گزارشات و اطلاعات توسط موسسات را بیان کنند

فرخ نیا با اشاره به اینکه متاسفانه تعریف جامع و درستی از واژه ها ی موجود در قوانین وجود ندارد تصریح کرد: در قدم اول باید تعریف مشخص و جامع از واژه هایی مانند خدمات، فناوری و … ارائه کنیم.

محمدحسین پورشمسی یکی دیگر از نمایندگان موسسات مستقر در پارک، علت عدم ارائه گزارشات توسط شرکتها را برخی تصورات غلط دانست و گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم که آرامش شرکتها با ارائه گزارشات خود از بین نرود که البته این مساله با ارائه طرح نظام آماری توسط شما حل خواهد شد . وی افزود: ما به عنوان نمایندگان موسسات هر اقدامی را در زمینه اجرای هر چه بهتر این طرح، انجام خواهیم داد.

پورشمسی با بیان اینکه تا شفافیت در ارائه اطلاعات توسط شرکتها نباشد امکان دفاع از حقوق آنها نخواهد بود،اظهار داشت: موسسات باید دست کم قراردادهایی را که مربوط به پارک بوده و در زمینه فناوری تنظیم شده است را ارائه کنند تا دفاع از آنها امکان پذیر باشد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اشکالات شرکتهای مستقر در پارک دیر اقدام کردن در زمینه مالیات است گفت: متاسفانه شرکتها در لحظات آخر به فکر مسئله مالیات خود می افتند

پورشمسی تاکید کرد: باید سیستم و ساختاری باشد که بلافاصله پس از بستن قرارداد، هر شرکت بداند که قراردادش مورد قبول پارک و زیر شاخه فناوری هست یا نه

در پایان جلسه ضمن ارائه گزارشی از مسائل بیمه ای شرکتها مقرر شد موضوع از طریق حقوقی پیگیری گردد.