جلسه اتاق آب سازمان برنامه و بودجه استان یزد با موضوع تبیین منابع آبی کارست استان توسط پارک علم و فناوری یزد، روز شنبه 28 مرداد با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه استان، معاون فناوری و نوآوری پارک یزد و مدیرعامل شرکت مشاورین علم و صنعت در محل سازمان برنامه و بودجه یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این جلسه طرح “راهکارهای مهار جریان های غیرقابل دسترس آب در منابع آبی کارست استان یزد” به منظور اجرایی شدن در استان مورد بحث و تبادل نظر اعضای کارگروه قرار گرفت.
در این جلسه همچنین پتانسیل و عملکرد مرکز توسعه فناوری آب تشریح و با توجه به نیاز استان، طرح های ارائه شده پارک علم و فناوری یزد در زمینه آب برای اجرا اولویت بندی شد.
گفتنی است طرح های پارک علم و فناوری یزد در دو حوزه منابع و مصارف آب ارائه شده است.

  • ۲۹ مرداد, ۱۳۹۶