به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از وزارت علوم، کامران دانشجو افزود: دانشگاهها و مراکز پژوهشی در طرحهای پژوهشی مرتبط با حوزه کاربرد و طرحهای کلان ملی اعتماد و رضایت کارفرما و حوزه کاربرد را جلب کنند که حتی ممکن است در این مسیر نیازمند به پرداخت هزینه هم باشیم.
دوی گفت: نقشه جامع علمی کشور که با راهنمایی مقام معظم رهبری ترسیم شده است، مسیر آینده کشور را برای تولید علم و رویکرد اسلامی مشخص می کند لذا روسای دانشگاهها به مبانی سیاست ها و راهبردی های این نقشه توجه کنند و زمینه اجرای آن را فراهم کنند
وزیر علوم تاکید کرد الزامات نقشه جامع علمی کشور الزامات کاملا اسلامی است که علم نافع را به عنوان ابراز تعالی بشریت و افزایش کرامت انسانی به روشنی ترسیم می کند علیرغم اینکه دشمنان ، علوم اسلامی و دانشگاه اسلامی را انکار می کنند.

  • ۲۹ آبان, ۱۳۹۱