در ابتدای جلسه آقای دکتر یاراحمدی ضمن تبریک سمت جدید آقای مهندس زارع ، به معرفی پارک علم وفناوری یزد و برنامه های توسعه آن به ویژه در حوزه کیفی سازی فرآیندها ، توسعه مراکز رشد تخصصی و اقماری اشاره نمود . دکتر یاراحمدی اجرای طرح جامع پارک را پروژه ای مهم و تاثیر گذار در توسعه فناوری و صنایع نوین در استان یزد دانسته و استقرار واحدهای تحقیق و توسعه R&D شرکت بزرگ صنعتی استان را در مجموعه پارک را گامی بزرگ در مسیر تحقق ایده همکاری حوزه های علمی ، پژوهش و فناوری با بخش صنعت دانست .

مهندس زارع ، مدیر کل سازمان صنایع و معادن استان یزد نیز با استقبال از گسترش حوزه همکاریهای دو جانبه و اشاره به نوپا بودن نسبی پارک های فناوری ، فرهنگ سازی ، تبلیغات و اطلاع رسانی بیشتر را از اهداف و کارکردهای پارک را در سطح استان خواستار شد . مهندس زارع آمادگی این سازمان را جهت ترغیب موسسات صنعتی برای اتتقال تجربه های تحقیق و توسعه R&D به حضور در پارک ها اظهار داشته و فعالیت مشترک در حوزه ارتقاء بهره وری و توسعه صنایع نوین را از دیگر حوزه های مشترک کاری دانست .

  • ۱۵ دی, ۱۳۸۹