به نقل از مرکز رشد میبد

هم اکنون کار بازسازی این فضا شروع شده و در آینده نزدیک این ساختمان با 28 فضا تحویل مرکز رشد میبد خواهد شد .

  • ۲۱ دی, ۱۳۸۹