به گزارش روابط عمومی پارک، در این مراسم مسئولان پارک به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و همینچنین از نو آوران برتر تجلیل خواهد شد.

لذا از تمامی همکاران پارک جهت شرکت در این مراسم دعوت به عمل می آید.

  • ۹ فروردین, ۱۳۹۱