$lead.getData()

دومین کنگره بین المللی و کارگاه های نمک زادایی از آبهای شور به منظور تبادل اطلاعات بین متخصصین داخل و خارج کشور و صاحبنظران بین‌المللی به میزبانی سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران در تاریخ 30-28 مهرماه سال جاری و با حمایت بانک توسعه اسلامی، مرکز منطقه‌ای علوم و انتقال فناوری اتحادیه همکاریهای منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند (IOR)، و چندین دانشگاه و مرکز منطقه‌ای نمک زدایی و محیط زیست همچنین مشارکت حوزه‌های مختلف وزارت نیرو برگزار می‌شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه همایش به آدرس http://desalination.iora-rcstt.org مراجعه فرمایند.

  • ۲۵ شهریور, ۱۳۹۳