کارگروه طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب، صبح روز چهارشنبه 17 آذر ماه در حاشیه نمایشگاه فن بازار، با حضور علی اکبر قیومی، مدیر مرکز توسعه فناوری های آب پارک علم و فناوری یزد، برگزار شد.

مدیر مرکز توسعه فناوری های آب پارک علم و فناوری یزد، در این کارگروه تخصصی، پایین بودن بهره وری آب را یکی از اساسی ترین مسائل حال حاضر کشور دانست و اظهار داشت: بحث اجتماعی سازی در حوزه آب، یکی از دغدغه های اصلی مرکز توسعه فناوری های آب است و به دنبال درگیر کردن جامعه و مردم در بحث الگوسازی در این حوزه هستیم.

علی اکبر قیومی، تغییر شیوه ی مصرف منابع آبی توسط کشاورز، صنعت گر و اقشار مختلف مردم را بسیار مهم توصیف کرد و از آن به عنوان ساماندهی وضعیت منابع آبی نام برد.

وی ادامه داد: شیوه های مختلفی از جمله بستن چاه های غیر مجاز، نظارت بر عملیات حفاری، افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف آب و به خدمت گرفتن توان مدیریتی در این حوزه، موجب افزایش راندمان آب در بخش های مختلف صنعتی، شرب و شهری و کشاورزی خواهد شد.

ایجاد دغدغه در مردم به دلیل کاهش منابع زیرزمینی آب، بهینه سازی مصرف آب، میزان هدررفت آب در حوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی و خانگی از دیگر مباحث مطرح شده در این پنل تخصصی بود.

لازم به ذکر است کارگروه خلاقیت و پژوهش در آموزش وپرورش، کارآفرینی مهارت و توسعه صادرات غیرنفتی از دیگر پنل های امروز خواهد بود.