کارگاه آموزشی مدیریت مالی برای مدیران دفاتر نهادهای فناوری پارک، سه شنبه 24 بهمن 96 در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، این کارگاه آموزشی یک روزه توسط دفتر نهادهای همکار و با هدف آموزش و رفع مشکلات شرکت ها در حوزه قوانین مالی و مالیاتی برگزار شد.
محمدرضا حسینی، مدیر دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری یزد و مدیر دفتر هماهنگی نهادهای فناوری در این زمینه گفت: در این کارگاه مسائلی از قبیل وضعیت مجمع عمومی شرکت ها، مسائل مربوط به تامین اجتماعی، قانون کار، سیر مسائل مالیاتی یک شرکت از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، صورت های معاملات فصلی، مالیات بر حقوق و همچنین تحلیل یک ترازنامه پایان سال شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: امیدواریم مدیران دفاتری که در این کارگاه یک روزه شرکت کردند بتوانند مشاوره لازم جهت رفع مشکلات شرکت ها در زمینه مسائل مالی، مالیاتی و بیمه ارائه کنند.
گفتنی است محمدرضا حسینی و مسعود سروی مدرسین این کارگاه یک روزه آموزشی بودند.