کارگاه آموزشی مدیران مراکز رشد اقماری پارک علم و فناوری یزد 25 فروردین در سالن کنفرانس این پارک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، این کارگاه توسط دفتر هماهنگی مراکز رشد و با هدف آشنایی مدیران این مراکز با فعالیت های پارک در خصوص نحوه عملکرد این مراکز برگزار شد.

تقی فرهنگ نیا، مدیر دفتر هماهنگی مراکز رشد پارک علم و فناوری یزد ضمن معرفی برخی از ایده ها و شرکت های برتر مستقر ، به معرفی پارک علم و فناوری یزد و مراکز رشد پرداخت.

وی در ادامه چگونگی معافیت مالیاتی شرکت ها و تسهیلات مالی برای تجاری سازی آن ها را شرح داد و توضیحاتی راجع به نحوه ی ارائه ی خدمات به شرکت ها، قوانین حضور شرکت ها در نمایشگاه ها و بازارسازی برای آنها را بیان کرد.

آشنایی با دفاتر مستقر در شهرستان ها، چگونگی فعالیت مراکز رشد، روند حمایت مرکز رشد از شرکت ها و محافظت از ایده ها از دیگر مواردی بود که در این کارگاه آموزشی یک روزه به تفصیل به آن پرداخته شد.

گفتنی است در این نشست مدیران مراکز نوآوری، مرکز رشد زیست فناوری و مدیر فن بازار ملی توضیحاتی در زمینه فعالیت های خود ارائه کردند.