به گزارش روابط عمومی پارک، ابتدا جناب آقای مهندس شکوهی، معاون فناوری پارک علم و فناوری یزد در خصوص ضرورت پیاده سازی سامانه و فواید مکانیزه کردن تمام فرآیندها در پارک و دسترسی سریع به اطلاعات مراکز رشد زیرمجموعه سخنرانی کردند. در ادامه جناب آقای مهندس چرومی، مدیر فنی شرکت وندا پس از توضیحاتی در رابطه با ضرورت پیاده سازی سامانه تخصصی در پارکهای فناوری کشور و فواید آن، به آموزش قسمتهای مختلف و نحوه کارکرد سیستم و چگونگی تعامل متقاضیان، واحدهای فناور و پرسنل با سامانه پرداخت.

این سامانه تخصصی با هدف مکانیزه کردن و مدیریت تمام فرآیندهای پارکها و مراکز رشد فناوری کشور (از جمله فرآیندهای جذب و پذیرش، مالی و خدماتی، اعتباری و پشتیبانی، آموزشی، نظارت و ارزیابی واحدها و غیره) تجمیع اطلاعات مراکز رشد زیر مجموعه پارک، تحلیل و آنالیز اطلاعات و تهیه گزارش های مدیریتی تولید شده است. همچنین این سامانه با وجود گزارش ساز پویا، فرم ساز و ابزار طراحی فرآیندها، به عنوان سامانه ای کاملا پویا و منعطف شناخته شده است.

لازم به ذکر است ارسال گزارشهای عملکرد دوره ای به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم از طریق این سامانه و در کمترین زمان ممکن انجام می شود.

  • ۱۱ شهریور, ۱۳۹۱