کارگاه آموزشی روش و مدیریت تحقیق (آشنایی با خدمات فناوری و تجاری سازی تحقیقات) برای اعضای هیات علمی دانشگاه یزد توسط پارک علم و فناوری یزد، 21 تیر سال جاری در دانشگاه یزد آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، این کارگاه در جهت دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی این دانشگاه و شناساندن پارک به آن ها برگزار می شود.

احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد، در آغاز این کارگاه با بیان اینکه هدف اصلی از برگزاری دوره آموزشی، معرفی پارک یزد به اعضای هیات علمی است، اظهار داشت: این دوره آموزشی برای نزدیک شدن پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه با همکاری معاونت ارزیابی دانشگاه یزد به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

وی اظهار امیدواری کرد: با برگزاری چنین دوره هایی تعامل بین این دو نهاد مستقل علمی کشور روز به روز بیشتر شده و نتایج این تعاملات به پیشرفت استان و کشور کمک نماید.

گفتنی است، دوره های آموزشی این کارگاه شامل تاریخچه کارآفرینی و مدل های نوآوری، معرفی زنجیره ایده تا محصول، آشنایی با قوانین دانش بنیان و بهره مندی از مزایای قانونی آن، آشنایی با خدمات صندوق های توسعه فناوری در کشور است که مدرسین آن ها به ترتیب شهرام شکوهی، معاون پشتیبانی پارک، تقی فرهنگ نیا، مدیر مرکز رشد IT، عباس باقی، مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک و محمد سپهر، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان خواهند بود. همچنین در روز آخر این دوره اعضای هیات علمی دانشگاه از پارک علم و فناوری یزد بازدید خواهند کرد.