کارگاه آموزشی «الگوهای مناسب برای مدیریت پارک های علم و فناوری»، با حضور مهدی کشمیری، سرپرست دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری، مصطفی کریمیان اقبال، داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد و جمعی از مدیران پارک های علم و فناوری کشور، 30 خرداد 97 در محل دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در جلسه افتتاح این کارگاه آموزشی، مهدی کشمیری، ضمن ابراز قدردانی از مسئولین پارک علم و فناوری یزد برای برگزاری این کارگاه، گفت: در ایام کوتاه مسئولیتم در مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متوجه شدم نیاز به برنامه ریزی منسجم جهت توانمند سازی و تبادل تجربه در سطح مدیران مراکز رشد و کارشناسان اجرایی پارک های علم و فناوری بسیار جدی و حیاتی است.
وی با تاکید بر نقش مهم نحوه مدیریت پارک های علم و فناوری در مسیر توسعه آن ها، ابراز امیدواری کرد: برگزاری این کارگاه آموزشی مفید بوده و باعث انتقال تجربیات داخلی و بین المللی در حوزه مدیریت پارک های علم و فناوری شود.
مصطفی کریمیان اقبال نیز هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را بررسی مدل مدیریت پارک ها در ایران عنوان و تصریح کرد: ما سعی می کنیم این مدل ها را با مدل های بین المللی مقایسه کرده و از تجربیات مدیران پارک ها و باب هادسون، مدیر شرکت زرنیک انگلستان و مشاور در حوزه پارک های علم و فناوری استفاده کنیم.
گفتنی است، سرفصل های مطرح شده در این کارگاه آموزشی دو روزه که توسط پارک علم و فناوری یزد برگزار می شود، الگوهای مدیریتی پارک ها، بررسی مدل ها در برخی از پارک های اروپایی، بررسی مدل های حاکمیتی در کشورهای در حال توسعه، مدل های حاکمیتی در پارک های ایران، بررسی چالش های مدل های حاکمیتی در پارک های علم و فناوری جهان و ارائه پیشنهادات مناسب برای مدیریت و حاکمیت پارک های ایران بوده و مدرسین آن مصطفی کریمیان اقبال، مهدی کشمیری و باب هادسون هستند.