کارگاه آموزشی «آشنایی با اصول و فنون مذاکرات تجاری» 21 فروردین در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، هدف از برگزاری این کارگاه، افزایش سطح مهارت های بین المللی مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری یزد جهت شرکت در جشنواره بین المللی تجاری سازی فناوری های پیشرفته بوده است.

تعریف مذاکره، پیش بینی حالات مختلف مذاکره، آداب جلسات مذاکره، انواع مذاکره کنندگان و شیوه های بن بست شکنی در مذاکرات تجاری، از جمله مباحث مطرح شده در این کارگاه بود.