دوره آموزشی «برنامه ریزی فیزیکی و معماری پارک ها» از سلسله کارگاه های تخصصی مدیران پارک های علم و فناوری، 4 و 5 شهریور سال جاری در پارک علم و فناوری یزد برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این دوره که با حضور روسا، معاونین و مدیران پارک های علم و فناوری کشور برگزار شد، مباحثی درخصوص اصول حاکم بر طراحی پارک ها در دنیا، چگونگی طراحی آنها براساس معماری بومی، ریز فضاها و سرانه ها، سیستم های نوین ساخت و برنامه ریزی براساس ارزش های هشت گانۀ انسانی، محیطی، فرهنگی، تکنولوژی، وابستگی به زمان، اقتصاد، زیبایی و امنیت با تمرکز به حوزه مدیریت انرژی و طراحی بومی در پارک های علم و فناوری ارائه گردید.
در ادامه پنل های تخصصی ارائه تجارب پارک های کشور، از سوی پارک علم و فناوری خراسان رضوی، شهرک علمی، تحقیقاتی اصفهان، پارک فناوری پردیس تهران و پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
جمع بندی دوره و ارائه تجارب موفق و ناموفق داخلی و خارجی بخش پایانی این کارگاه را به خود اختصاص داد.
گفتنی است، شرکت کنندگان در انتهای این کارگاه دو روزه از معماری و فعالیت های عمرانی پارک علم و فناوری یزد بازدید به عمل آوردند و از نزدیک در جریان تجارب این پارک قرار گرفتند.