کارگاه آموزشی «آشنایی با پارک علم و فناوری یزد» سه شنبه 12 دی ماه 96 با حضور احمد رضا فقیه خراسانی؛ معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد، تقی فرهنگ نیا؛ مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک یزد،محمدتقی قانعیان؛ مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و تنی چند از اعضای هیات علمی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی در سالن همایش دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، این کارگاه در جهت دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی این دانشگاه و شناساندن پارک به آن ها برگزار شد و در این کارگاه مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک یزد توضیحاتی درباره مجموعه فعالیت های پارک علم و فناوری ارائه داد.
گفتنی است این کارگاه 2 روزه از تاریخ 12 دی ماه آغاز شده و روز اول آن در دانشگاه علوم پزشکی و روز دوم آن در پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته واقع در سه راه تعاون برگزار خواهد شد.