به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد، روز چهارشنبه 15 دی ماه چهارمین جلسه شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات( ICT) استان در سال جاری با حضور استاندار یزد، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، رئیس پارک علم و فناوری یزد و اعضای این شورا در مرکز شتابدهنده نوآوری پیشگامان واقع در دانشگاه یزد برگزار شد.

استاندار یزد در این جلسه با ابراز خرسندی از دستاورد های ارزشمند شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان گفت: با ظرفیت های موجود و هم افزایی حوزه های فعال در این زمینه فضای مناسب اشتغال و پیشرفت به ویژه برای جوانان فارغ التحصیل آسان می شود.

“سیدمحمد میرمحمدی” با تاکید برشناسایی و تقویت توانمندی و نیروی انسانی کارآمد استان در زمینه های دانش بنیان و فناور بیان کرد: شناسایی زمینه ها و همدلی تمام نهادهای فعال استان برای ایجاد مرکز شتابدهنده فضای موثری در شکوفایی ایده ها و تقویت مهارت ها به وجود می آورد که می توان الگوی این کار را به سایر حوزه ها نیز وارد کرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد نیز در این جلسه ایجاد مرکز شتابدهی را الگوی موفق تعامل و مشارکت بخش دولتی و خصوصی بیان و افزود: شکل گیری مرکز شتابدهنده نوآوری پیشگامان با همراهی اثربخش دانشگاه یزد، بنیاد نخبگان و پارک علم و فناوری یزد تحقق یافت و اقدام و عمل گروه تعاونی پیشگامان در این راستا نشان از مسئولیت اجتماعی این مجموعه نسبت به استان یزد می باشد.

“اکرم فداکار” افزود: مدل های مشارکتی در تقویت زنجیره نوآوری و فناوری استان یزد بسیار موثر می باشند و هم افزایی تمام بخش ها زمینه ساز فعال شدن و بهره مندی از ظرفیت های موجود ، دانش و توان نیروی انسانی است.

گفتنی است برنامه ریزی جهت سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به استان و ارائه گزارش حضور شرکت همراه وس در استان جهت سرمایه گذاری در حوزه فاوا دستور کار این جلسه شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات( ICT) استان بود.

Flash version 10,1 or greater is required

You have no flash plugin installed

Click here to download latest version

  • ۱۸ دی, ۱۳۹۵