در دومین جلسه شورای راهبردی مسابقات تصویب شد:

دومین جلسه شورای راهبردی هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی 31 مرداد سال جاری در محل پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این نشست که با حضور احمدرضا فقیه خراسانی معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد، محمود زارع معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، علیرضا کارگریان رئیس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان و صمدزاده، دبیر کمیته هماهنگی دانشگاه یزد در هفتمین دوره از مسابقات، برگزار شد، پیرامون اقدامات انجام شده و برنامه های آتی این دوره از مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
بررسی و تصویب هزینه های ثبت نام مسابقه، بررسی و تصویب پوستر مسابقات، تعیین گروه پشتیبانی مسابقات، نحوه همکاری جهت تامین وسایل ایاب و ذهاب، برنامه ریزی و اقدامات لازم جهت همایش رابطین و ثبت نام استان ها مواردی بود که در این جلسه بررسی و تصویب شد.
گفتنی است، هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات و نوآوری دانش آموزی 28 و 29 آبان ماه سال جاری در محل دانشگاه یزد برگزار خواهد شد.

http://www.siccup.ir