به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، نمایشگاه جانبی هفتمین دوره مسابقات ملی ابتکارات ونوآوری دانش آموزی به منظور معرفی شرکت های آموزشی و تولیدی مرتبط با کودکان ونوجوانان و فناوریهای مورد نیاز مدارس در دانشگاه یزد برگزار خواهد شد. شرکت های مستقر در پارک و دارای فعالیت مرتبط با دانش آموزان و مدارس مشمول تخفیف ویژه هستند. با توجه به محدویت فضای نمایشگاه، شرکت های متقاضی حداکثر تا اول آبان ماه سال جاری درخواست خود را به مرکز نوآوری پارک تحویل نمایند.

شماره تماس دبیرخانه مسابقات: 37280626

  • ۲۶ مهر, ۱۳۹۴