مجمع عمومی سالیانه صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، روز چهارشنبه 28 تیرماه با حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان و سهام داران بخش خصوصی و دولتی در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در ابتدای این جلسه محمد سپهر؛ مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان، گزارشی از عملکرد دو ساله این صندوق ارائه داد. ارائه صورت های مالی، بررسی عملکرد مدیریت، گزارش اهم مصوبات هیات مدیره و اقدامات اجرایی انجام شده از عمده محورهای این گزارش بود.
سپس حسابرسان و بازرس قانونی این صندوق، گزارش مفصلی ارائه کردند و در این خصوص به سوالات سهام داران نیز پاسخ داده شد.
در این جلسه همچنین انتخابات اعضای هیات مدیره صندوق پژوهش و فناوری استان نیز برگزار شد که پس از رای گیری، داریوش پورسراجیان؛ نماینده پارک علم و فناوری یزد، محمد سپهر؛ نماینده دانشگاه امام جواد(ع)، حسین حکیمیان؛ نماینده شرکت کیمیا افزار، سیروس اشرف زاده؛ نماینده شرکت تعاونی پیشگامان کویر و حمیدرضا قمی؛ نماینده نظام صنف رایانه ای استان یزد و شرکت الگوریتم به مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره این صندوق انتخاب شدند.

  • ۲۸ تیر, ۱۳۹۶