در هفتمین نشست مجمع نمایندگان با رئیس پارک مطرح شد

هفتمین نشست شورای نمایندگان موسسات فناور با رئیس پارک 29 شهریور سال جاری در دفتر دکتر پورسراجیان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این نشست مسائل مربوط به مالیات به عنوان عمده دغدغه موجود موسسات مستقر در پارک مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

محمدحسین پورشمس با بیان اینکه باید تعاریف، حدود و قوانین مربوط به مالیات ها و مزایای قانونی حاکم بر پارک ها روشن و به شرکت ها اعلام شود گفت: لازم است ساختاری برای تطبیق فعالیت ها مطابق با حدود تعیین شده ارائه شود.

وی همچنین ارائه اطلاعات موسسات مستقر در پارک را یکی از گام های موثر در جهت منافع شرکت ها عنوان کرد و خواستار همکاری بیشتر آنها در این زمینه شد.

پورشمس همچنین با اشاره به هوشمندسازی مدیران نسبت به موارد مربوط به قوانین و معافیت های مالیاتی تصریح کرد: باید مدیران عامل در جریان رویه و تبعات مربوط به این مسئله قرار گیرند تا به نتیجه مطلوب دست یابیم.

پورشمس افزود: هدف اصلی از این اقدامات تعامل و همفکری جهت حداکثر بهره گیری از امکانات موجود و رفع دغدغه ها است.

داریوش پورسراجیان، رئیس پارک نیز در این نشست با بیان اینکه کمیته ماده 9 حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان در راستای تدوین پیش نویس آیین نامه ای پیشنهادی به دارایی اقدامات لازم را انجام دهد اظهار داشت: شرکت ها به صورت شفاف گزارش عملکرد خود را ارائه دهند.

وی تاکید کرد: پارک علم و فناوری یزد در حد توان از هیچ حمایتی برای شرکت ها دریغ نخواهد کرد.

پورسراجیان همچنین درخصوص هوشمندسازی و توانمند سازی مدیران عامل نسبت به قوانین و معافیت های مالیاتی، خواستار ارائه طرح تفضیلی در این زمینه شد.

  • ۳۰ شهریور, ۱۳۹۴