سومین جلسه شورای سیاست گذاری پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد در سال 97، شنبه 31 شهریور ۹۷ با حضور داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد،محمد صالح اولیا؛ رئیس دانشگاه یزد، احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون فناوری و نوآوری ، شهرام شکوهی؛ معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد، جعفر امین مقدم؛ مدیر مرکز خلاقیت و فن آوری های نوین شهرداری یزد، جعفر رحمانی؛ معاون منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد و تقی فرهنگ نیا؛ مدیر پردیس علوم انسانی و هنر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این جلسه بحث و تبادل نظر در مورد ادامه مسیر و برنامه های آتی پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد صورت گرفت.