اولین روز از سمینار دو روزه مسئولین و کارشناسان دفاتر نهادهای فناور همکار پارک علم و فناوری یزد، روز سه شنبه 21 شهریور در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این سمینار کارگاه های آموزشی با عنوان از ایده تا محصول، عمر یک شرکت و فن بازار برگزار و در آن به مباحثی مانند ایده پروری، بوم مدل کسب وکار، مراحل رشد یک شرکت، مشتری نزدیک، کسب و کار مبتنی بر نوآوری، معرفی خدمات صندوق پژوهش و فناوری، معرفی سطوح حمایتی و فرآیند جذب و پذیرش در مرکز نوآوری پرداخته شد.
تقی فرهنگ نیا؛ مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک یزد، محمد سپهر؛ مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان، رضوی؛ مشاور مرکز نوآوری پارک و علومی کارشناس فن بازار از ارائه کنندگان بخش های مختلف این سمینار بودند.
گفتنی است بازدید از مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد یکی از برنامه های جنبی روز اول این سمینار بود.