در راستای بازاریابی در صنعت نفت و گاز و قرار گرفتن شرکت های دانش بنیان در لیست تامین کنندگان صنعت نفت و گاز، رویداد تعامل بین شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد و شرکت ملی گاز ایران برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در راستای برگزاری این رویداد، معارفه شرکت ملی گاز ایران توسط کارشناسان به شرکت های متقاضی مستقر در پارک در تاریخ 1 بهمن ماه صورت خواهد گرفت.
برگزاری تور فناوری شرکت ملی گاز ایران جهت بازدید از پارک و دستاوردهای شرکت های مستقر، انتخاب شرکت های پارک علم وفناوری یزد توسط شرکت ملی گاز ایران و دعوت از شرکت ها توسط شرکت ملی گاز ایران جهت بازدید از تاسیسات صنعت گاز از جمله مراحل انجام این رویداد خواهد بود.

  • ۳۰ دی, ۱۳۹۶