دومین کارگاه آموزشی نرم‌افزار حسابداری تعهدی با حضور مدیران و کارشناسان مالی پارکهای علم و فناوری کشور توسط پارک علم و فناوری یزد امروز مورخ 93/8/10 در سالن مرکز فناوری اقبال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک، اولین کارگاه آموزشی نرم‌افزار حسابداری تعهدی توسط پارک علم و فناوری شاهرود برگزار شده و دومین دوره از این کارگاه مذکور توسط پارک علم و فناوری یزد در سال 1393برگزار می‌شود.

گفتنی است این کارگاه آموزشی دو روزه می‌باشد و تا فردا مورخ 93/8/11 ادامه خواهد داشت.

  • ۱۰ آبان, ۱۳۹۳