به گزارش روابط عمومی پارک ، دومین جلسه شورای کانون هماهنگی دانش و صنعت لعاب و سرامیک ایران با هدف تشکیل نقشه راه کانون در راستای پیشبرد اهداف این حوزه در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برپا می شود .

  • ۲۳ اسفند, ۱۳۹۰