جلسه گردهمایی پایان سال شرکتهای مستقر در مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد با حضور مدیر و تمامی کارکنان شرکتهای این مرکز چهارشنبه 21 اسفندماه در سالن جلسات پارک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک، در این جلسه ابتدا تقدیرنامه دکتر پورسراجیان، رئیس پارک توسط مهندس فرهنگ نیا، مدیر مرکز رشد ICT به مهندس خاکپور، نماینده شرکتهای مرکز رشد و مدیرعامل شرکت دانش بنیان آپافن به جهت قدردانی از زحمات ایشان به عنوان نماینده برتر در این مرکز اهدا شد.

همچنین از مهندس فرهنگ نیا، مدیر مرکز رشد ICT برای زحمات یکساله ایشان در این مرکز توسط واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد تقدیر به عمل آمد.

  • ۲۰ اسفند, ۱۳۹۳