جلسه هماهنگی شورای پذیرش مرکز نوآوری صبح چهارشنبه 13 بهمن در محل پردیس فناوری دانشگاه یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این جلسه که با حضور احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک، مدیران مرکر نوآوری این پارک و جمعی از اساتید دانشگاه یزد برگزار شد، پیرامون مسائلی از قبیل تدوین آیین نامه اجرایی مرکز نوآوری، انواع تسهیلات برای دانشجویان و مالکیت حقوقی طرح های اجرایی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

نحوه تامین تجهیزات مورد نیاز طرح های پذیرش شده، چگونگی پرداخت هزینه های قطعات و آزمایشگاه و برگزاری جلسه توجیهی برای اساتید از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

گفتنی است، در پایان این جلسه معاون فناوری و نوآوری پارک یزد طی بازدیدی از مرکز شتاب دهنده نوآوری پیشگامان دانشگاه یزد، از نزدیک در جریان روند فعالیت صاحبان ایده در این مرکز قرار گرفت.