درابتدای این جلسه آقای دکتر یار احمدی ضمن تشکر از زحمات آقای دکتر حجت ا… ذاکرزاده در طول دوران معاونت از خدمات ارزشمند و ماندگار ایشان قدردانی نمود.رئیس پارک در ادامه ضمن تشکر از آقای دکتر فقیه خراسانی در قبول این مسئولیت خطیر گفت : از تمامی کارکنان پارک درخواست دارم تا در سال جهاد اقتصادی با تلاش بی وفقه خود در این حرکت مقدس بیشتر از گذشته در دستیابی به این هدف مقدس یاریگر پارک و موسسات باشند و از آقای دکتر ذاکرزاده نیز خواست همانند گذشته با نظرات ارزشمند خود یاریگر مجموعه باشند. سپس آقای دکتر ذاکرزاده در سخنانی کوتاه از لحظات خوش و بیادماندنی انجام وظیفه در کنار همکاران صدیق و سخت کوش مطالبی را بیان نمود.وی از اینکه دو سال قبل از سوی پارک و شخص دکتر یاراحمدی و رئیس دانشگاه به ایشان اعتماد کردند و این مسئولیت را به وی سپردند قدردانی نمود و در ادامه این جلسه آقای دکتر فقیه معاون پشتیبانی نیز طی سخنانی از فعالیت های صورت گرفته در این حوزه توسط شخص آقای دکتر ذاکرزاده قدردانی نموده و از پرسنل پارک درخواست نمود ایشان را در دستیابی به برنامه هایش یاری نمایند

در پایان با اهداءلوح سپاس از آقای دکتر ذاکرزاده قدردانی گردید.

  • ۲۱ فروردین, ۱۳۹۰