جلسه آموزشی پرتال پارک علم و فناوری یزد امروز با حضور کارکنان پارک در سالن جلسات اقبال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک، ذر این جلسه که تکمیل کننده جلسات آموزشی قبل بود، اطلاعات مربوط به پرتال ارئه شد.

گفتنی است برای تمامی شرکت کنندگان در جلسه گواهی صدور توسط معاونت فناوری پارک علم و فناوری یزد صادر خواهد شد.

  • ۵ بهمن, ۱۳۹۲