به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از بنیاد نخبگان استان یزد، امید فتاحی افزود: این جشنواره در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تولید ثروت از طریق توسعه فعالیتهای نوآورانه وفناورانه و به منظور شناسایی ومعرفی دستاوردهای برتر فناورانه در زمینه های مختلف وبررسی راهکارها وروش های جدید در راستای تسهیل فرآیند تجاری سازی است.

وی گفت : برگزاری جشنواره علم تا عمل محیط مناسبی برای توسعه وتعمیق همکاری های علمی وفناوری بین مراکز علمی ، صنعتی وفناوری کشورایجاد می کند وموجب آشنایی وتفاهم میان عرضه کنندگان فناوری ،نهادهای استفاده کننده از فناوری وسرمایه گذاران می شود.

فتاحی در پایان اضافه کرد: نخبگان یزدی، شرکت ها وتعاونی های دانش بنیان واجد الشرایط، پارک های علم وفناوری، دانشگاهها، برگزیدگان جشنواره های داخلی وبین المللی، سرمایه گذاران، سازمان ها وموسسات دولتی وخصوصی استفاده کننده از فناوری ورسانه ها و مطبوعات می توانند در این جشنواره شرکت کنند. وی همچنین تاکیدکرد: استان یزد نیزامسال هم، مثل سال گذشته حضوری چشمگیر دراین جشنواره خواهد داشت.

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام در جشنواره مذکور به سایت بنیاد نخبگان استان یزد yazd.bmn.ir مراجعه کنند.

  • ۲۳ تیر, ۱۳۹۱