در حاشیه برگزاری نشست خبری رئیس پارک علم و فناوری یزد با اصحاب رسانه، شنبه 12 آبان 97، خبرنگاران استان یزد از بخش های مختلف پارک بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، پس از اتمام نشست خبری، خبرنگاران از بخش های مختلف پارک علم و فناوری یزد از جمله مرکز نوآوری، صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات، پارک علمی کودکان و نوجوانان و تعدادی از شرکت های مستقر در پارک بازدید نموده و از نزدیک در جریان فعالیت های آن ها قرار گرفتند.
گفتنی است، این تور بازدید به منظور آشنایی بیشتر خبرنگاران استان یزد با فعالیت های پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.