اولین جلسه شورای سیاستگذاری مرکز رشد زیست فناوری در سال 95، سیزدهم مرداد با حضور پورسراجیان رئیس پارک علم و فناوری یزد، مهرپرور، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی وکلانتر رئیس شورای سیاستگذاری مرکز رشد برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این جلسه همکاری های مشترک دانشگاه علوم پزشکی و مرکز رشد زیست فناوری در جهت توسعه علم و فناوری استان در حوزه علوم پزشکی و زیست فناوری تبیین و بهره برداری مشترک از زیرساخت های موجود در دو مجموعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.