انتخابات نمایندگان مؤسسات مرکز فناوری اقبال (چند مستأجره) در تاریخ 26 و 27 آبان ماه در محل سالن مؤسسات برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی پارک، اسامی کاندیداها به شرح ذیل می‌باشد:

1. محمدحسین پورشمس بندر آباد

2. رامین زارع زردینی

3. علیرضا فرخ نیا

4. علیرضا کاظمی

5. احمدرضا محمدی

6. وحید ملک ثابت

گفتنی است از بین افراد فوق 3 نفر به عنوان نمایندگان مؤسسات مرکز فناوری اقبال، عضو شورای نمایندگان مؤسسات پارک علم و فناوری یزد خواهند بود. همچنین 2 نفر دیگر اعضای شورای مذکور از مراکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و بیوتکنولوژی می‌باشند.

  • ۲۵ آبان, ۱۳۹۳