نخستین جلسه شورای سیاست گذاری پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد 12 خرداد 98 با حضور امیر جهانگرد، مدیر پردیس، شهرام شکوهی، معاون پشتیبانی پارک یزد، علی سریزدی، مشاور طرح و برنامه پارک، حمیدرضا قمی عضو شورای اسلامی شهر یزد و اکرم فداکار مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این جلسه اعضا در مورد طرح ها و برنامه ریزی های انجام شده در حوزه ی پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد گفتگو نموده و چشم انداز ها و برنامه های عملیاتی سال 98 پردیس را بررسی کردند.