دومین جلسه شورای آی‌تی پارک یزد روز چهارشنبه ۹ مهر ۹۹ با حضور اعضای شورا در سالن مرکز فناوری اقبال برگزار شد.
در این جلسه نرم‌افزار مدیریت اسناد بررسی و تصمیمات لازم در زمینه استفاده از این نرم‌افزار اتخاذ شد.
همچنین وضعیت زیرساخت فناوری اطلاعات پارک یزد بررسی و مقرر شد طرح هایی در زمینه بهینه کردن زیرساخت موجود، در جلسه بعدی شورا مطرح شود.