در نشست مرکز فناوری آب مطرح شد؛

نشست مرکز فناوری آب 10 مرداد سال جاری در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این نشست که با حضور هیئت رئیسه پارک، مدیر مرکز فناوری آب، مدیر عامل شرکت مشاورین علم و صنعت و همچنین هادی جعفری، عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد، مسائل مربوط به کم آبی و راه های مقابله با آن مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در این جلسه داریوش پورسراجیان، رئیس پارک فرهنگ نامناسب مصرف آب را از عمده مشکلات این حوزه دانست و گفت: اگرچه کم آبی می تواند مشکلات عدیده ای را ایجاد نماید، اما با مدیریت صحیح می توان بر آن فائق آمد، کما اینکه تجربیات بسیاری در این زمینه در سطح دنیا وجود دارد.
وی پسابهای شهری را منبع آبی عظیمی برای مصارف خاص دانست و اظهار داشت: تکنولوژی هایی که بر مبنای استحصال پسابهای شهری شکل می گیرند، فناوری های موفق و پربازدهی را در آینده ایجاد و بخش عظیمی از آب بخش کشاورزی و صنعتی را تامین می نمایند.
وی پایدار سازی زندگی در مناطق کم آب را مهمترین مسئله برای ساکنین آنها دانست و تصریح کرد: انتظار می رود مراکزی چون مرکز فناوری آب این موضوع را مورد بررسی قرار دهند و در این زمینه سرمایه گذاری نمایند.
هادی جعفری، عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود نیز با تاکید بر لزوم رسیدن به توسعه پایدار در جوامع، این امر را در گرو مدیریت منابع آب و حفظ محیط زیست دانست و گفت: استحصال آب شیرین از آب های شور مناطق کویری و بهره گیری از تکنولوژی های مبتنی بر تصفیه و بازیافت پسابهای صنعتی و شهری می تواند به عنوان نخستین گزینه های رفع کم آبی مد نظر قرار گیرد.