درطی این بازدید آقای مهندس شکوهی معاون فناوری ضمن تبیین نقش رسالت پارک های علم و فناوری در شناسایی ، پرورش و حمایت از استعدادهای درخشان گفت:انعقاد تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان یزد به همین نیت صورت گرفت.شکوهی در ادامه ضمن معرفی و مقایسه عملکرد تعدادی از پارک های علم و فناوری جهان اظهار داشت با توجه به وجود استعدادهای درخشان و خلاق در ایران و توجه ویژه دولت به فن آفرینی دستیابی به استانداردهای موجود در پارک های جهان توسط ایران دور از دسترس نیست. در ادامه این گروه از بخشهای مختلف پارک بویژه مرکز نوآوری و پارک علمی کودکان و نوجوانان بازدید نمودند.

  • ۲ آبان, ۱۳۹۰