همزمان با برگزاری “دوازدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب ایران” گروهی از مؤسسات مرتبط با مرکز توسعه فناوری آب (وابسته به پارک علم و فناوری یزد) از این نمایشگاه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری، علی اکبر قیومی، مدیر مرکز توسعه فناوری آب، هدف از برگزاری این برنامه را آشنایی با فناوری‌های نوین در صنعت بزرگ آب و فاضلاب، توسعه ارتباطات بین المللی و کمک به آشنایی با بازارهای جدید و شناسایی همکارانی در بیرون از استان، کشور و نهایتاً کمک به تأمین نیازهای‌های صنعتی و فنی مؤسسات مرتبط با مرکز توسعه فناوری آب دانست.

وی افزود در این اردوی یک روزه مدیران و نمایندگان شش مؤسسه حضور داشته و بطور نسبی از برنامه ها، دیدارها و مذاکرات فنی و تجاری صورت گرفته رضایت داشته اند.

قیومی، حضور پررنگ مؤسسات خارجی در این نمایشگاه و آمادگی و علاقه مندی آنها برای همکاری با شرکای ایرانی را فرصتی بسیار مناسب برای توسعه فناوری و بازار برای شرکت های توانمند ایرانی دانست و افزود خوشبختانه در برخی موارد مذاکرات مفید و امیدوار کننده ای با بعضی از شرکت‌های معتبر ملی و بین‌المللی انجام شده است که امیدواریم نتیجه مستقیم آن را در رونق کسب و کار مؤسسات شاهد باشیم.

قابل ذکر است دوازدهمین نمایشگاه آب و تأسیات آب و فاضلاب ایران از تاریخ 4 الی 7 مهر به همت وزارت نیرو در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شده است.