عضای کمیته نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، 8 اردیبهشت 95 از پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در جلسه ای که در حاشیه این بازدید برگزار شد، حسین رحیمی، مدیر امور عمرانی پارک ضمن ارائه گزارشی از طرح ها و اقدامات عمرانی پارک علم و فناوری یزد، گفت: مرکز رشد جامع یکی از پروژه های در حال ساخت پارک است که امیدواریم با مساعدت وزارت علوم و تخصیص 100 درصدی اعتبار پروژه هرچه سریعتر به اتمام برسد.

وی افزود: همچنین درخواست افزایش سقف ردیف تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات جهت خرید یک دستگاه چیلر 400 تن و 3 دستگاه آسانسور 8 نفره برای اتمام این پروژه داریم.

گفتنی است، اعضای کمیته نظارت علاوه بر بازدید از ساختمان در حال ساخت مرکز رشد جامع، از مرکز رشد IT و سالن موسسات پارک نیز بازدید کردند.